Kinderpraktijk Landaya

Socio Clubs

Socio Club Midi Kijk in de Agenda voor de eerstvolgende startdatum

Kinderen van 8 tot 12 jaar spelewerken in groepjes.

Door middel van de Axenroos, ontwikkeld door F. Cuvelier, leren kinderen karaktereigenschappen van zichzelf en anderen beter kennen. Ze leren behoeften en gevoelens helder tot uitdrukking te brengen en gedrag te benoemen, ook de minder prettige. De kinderen oefenen met 10 dieren rollen. Doordat ieder dier ander gedrag vertoont en anders reageert krijgen kinderen de kans om spelenderwijs nieuwe gedragingen te verkennen en te beleven. Ook leren zij inzien dat sommige kinderen, net als zij zelf, in bepaalde situaties steeds weer in dezelfde rol vervallen. Kinderen ontdekken hoe het voelt en wat voor reacties het van de andere kinderen krijgt als het zich anders opstelt en een ander dier speelt.

Het is een leuke, leerzame manier om vrij te kunnen experimenteren met diverse rollen en zij zullen na de training zich veiliger voelen en daardoor flexibeler durven opstellen. Het kind heeft geleerd voor zichzelf op te komen en meer te vertrouwen op mogelijkheden en kwaliteiten van zichzelf en andere kinderen. Zij hebben weer meer plezier in het omgaan met elkaar.

Thema’s die o.a. bod komen zijn: kennismaken en vertrouwen, luisteren, een praatje maken, omgaan met kritiek en boosheid, omgaan met complimenten, pesten, oefenen met verschillende rollen.

 

De Socio Club Midi is geschikt voor kinderen die

·       vooral gericht zijn op de bevestiging van anderen

·       de oorzaak van problemen meestal buiten zichzelf leggen

·       moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen

·       zich onzeker voelen in groepen

·       moeite hebben met luisteren

·       snel in conflictsituaties terecht komen

·       vaak een ‘weerwoord’ hebben

·       vaak de leiding op zich nemen

·       zich moeilijk kunnen verplaatsen in anderen

·       vaak alleen spelen

·       eigen mening en gevoelens moeilijk kunnen verwoorden

·       weinig belangstelling tonen voor anderen

·       weinig uit zichzelf praten

·       moeite hebben met het zelfstandig oplossen van problemen

 

12 bijeenkomsten op de woensdagmiddagen van 15:00 tot 16:00 uur.

Tarief: € 260,00 per kind excl. BTW*

Broertjes en zusjes krijgen 10% korting 

* mochten de kosten een onoverkomenlijk probleem zijn, neem dan toch contact op, dan zoeken we samen naar een oplossing

 

 

Socio Club Mini Kijk in de Agenda voor de eerstvolgende startdatum

 

 Kinderen van 3 tot 7 jaar spelewerken in groepjes.

 Door middel van de spelvormen uit de Doos vol Gevoelens, leren kinderen de vier basis gevoelens van zichzelf en anderen te herkennen. Ze ontdekken op welke manieren de gevoelens uitgedrukt worden en ze leren welke behoeftes bij deze gevoelens kunnen horen. Gevoelens die aan bod komen zijn: Blij, Bedroefd, Bang, Boos. Er wordt contact gemaakt met wat er werkelijk leeft in de kinderen. 

De Socio Club Mini is geschikt voor kinderen die


·       vaak alleen spelen

·       erg gericht zijn op de bevestiging van anderen

·       moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen

·       zich onzeker voelen in groepen

·       moeite hebben met luisteren

·       weinig uit zichzelf praten

·       moeite hebben met het zelfstandig oplossen van problemen

8 Bijeenkomsten op woensdagmiddag van 13:30 tot 14:30
Tarief: € 150,00 per kind excl. BTW*

Broertjes en zusjes krijgen 10% korting

 

* mochten de kosten een onoverkomenlijk probleem zijn, neem dan toch contact op, dan zoeken we samen naar een oplossing

 

Socio Club Maxi Kijk in de Agenda voor de eerstvolgende startdatum 

Ben je tussen de 12 en de 17 jaar?

Merk je dat je je soms hulpeloos of machteloos voelt in het contact met anderen?

Haak je soms af, omdat je geen strijd of discussie wilt en weet je niet hoe het anders kan?

 

Kom dan op vrijdagmiddag naar de Kinderpraktijk Landaya

Je leert hoe je kunt luisteren achter oordelen en interpretaties.

Je leert hoe je kunt praten met anderen, waardoor de ander zich gehoord en gezien voelt en hij ook weer kan luisteren naar wat jij zegt.

Je leert om te gaan met een “nee” van de ander èn hoe je zelf “nee” kunt zeggen, zonder ruzie te krijgen.

 

Werkwijze

We oefenen de vier stappen van het communicatiemodel van Marshall Rosenberg.

We bespreken met elkaar zelf ingebrachte, lastige situaties.

De cursus gaat uit van Persoonlijk Leiderschap; luisteren naar je eigen behoeftes en verantwoording nemen voor jezelf.

                                        

Na 8 bijeenkomsten:

·          kun je kiezen op welke manier je met anderen wilt praten

·          heb je het verschil gevoeld tussen praten vanuit je hart en praten vanuit je hoofd

·          kun je beginnende conflicten tussen jou en anderen ombuigen en gaan oplossen

·          heb je ruimte gekregen voor je eigen emoties en behoeftes

·          ken je het geweldloze communicatie model van Marshall Rosenberg en heb je ermee geoefend

 

 

Praktische zaken

 

Tarief Socio Club Maxi          € 260,00 per kind excl. BTW*

Hoelang?                              8 kindcontacturen

          half uur oudergesprek en een half uur mentorgesprek per kind

 

Waar?                                  In scholen en in de kinderpraktijk in Den Haag

* Mocht de prijs een onoverkomenlijk probleem zijn, neem dan contact op, dan kunnen samen zoeken naar een oplossing