Kinderpraktijk Landaya

Profiel Erma van Dijk

Ik ben gespecialiseerd in coaching van kinderen en hun ouders.

Kinderen (0-18 jaar) die niet lekker in hun vel zitten, en daardoor bijvoorbeeld stagneren op school, kunnen bij mij terecht. Maar ook wanneer het thuis moeilijk gaat. In korte tijd sporen we de blokkade op en kijken we samen naar welke doelstellingen het kind met de eigen kwaliteiten kan streven.

Na mijn Pabo opleiding ben ik direct de opleiding voor Speciaal Onderwijs gaan volgen. Jarenlang heb ik op verschillende scholen gewerkt, van moeilijke lerende kinderen tot moeilijk opvoedbare kinderen. Zowel in het Primair Speciaal Onderwijs als op het Voortgezet Speciaal Onderwijs. In Nederland maar ook op Curaçao. Na 10 jaar ben ik overgestapt naar het bedrijfsleven, daarnaast ben ik altijd in mijn vrije tijd kinderen en hun ouders blijven coachen. Vanaf het moment dat ik zelf kinderen (twee dochters) kreeg heeft dat een extra dimensie toegevoegd aan mijn kijk op opvoeding.

Omdat ik het coachen eigenlijk het allerleukste vind, ben ik mijn eigen Kinderpraktijk begonnen. De afgelopen jaren volgde ik diverse trainingen in Geweldloze Communicatie (van Marshall Rosenberg), wat de basis vormde voor mijn zelf ontwikkelde cursus Sociale Communicatie Landaya.

In 2012 heb ik mijn diploma als Cranio Sacraal Therapeut (Peirsman Academie) behaald.

Sociale Communicatie en Cranio Sacraal therapie gaan over de helende werking van de verbinding tussen mensen. Verbinding in Vertrouwen is mijn belangrijkste missie bij mijn werk als Kindercoach.

In 2010 ben ik gecertificeerd als KIEScoach (Kinderen In EchtscheidingsSituaties). Dat betekent dat ik bevoegd ben om de door de overheid gesubsidieerde KIESprogramma's te draaien met groepen kinderen met gescheiden ouders in scholen en op kinderopvang. Daarnaast kunnen deze kinderen ook zelf bij mij in de praktijk terecht, eventueel samen met hun broertjes of zusjes. Ook kan ik mijzelf inmiddels omgangsbegeleider noemen, dat wil zeggen dat ik een toevoeging aan het scheidingspakket van advocaten kan verzorgen en zo de stem van het kind onder de aandacht kan brengen, midden in de scheiding.

Ik hoop dat deze praktijk mag uitgroeien tot een bloeiend bedrijf, waar meerdere coaches hun werk voor kinderen zullen kunnen uitvoeren, verbindend in vertrouwen.