Kinderpraktijk Landaya

KIES Introductie

Kijk in de Agenda voor KIESclubs

 Landaya KIES-programma’s voor kinderen in echtscheidingssituaties

Eén op de zes kinderen maakt een scheiding mee, 25% van deze kinderen verliest na een jaar het contact met één van zijn ouders. Hoe een echtscheiding kinderen beïnvloedt is afhankelijk van hun geslacht, leeftijd en fase van ontwikkeling. Hun vertrouwde leefwereld, hun veiligheid en hun stabiliteit worden aan het wankelen gebracht als hun ouders scheiden. De mogelijke gevolgen van de scheiding zijn best serieus te noemen, volgens echtscheidingsonderzoeker Ed Spruijt van de Universiteit van Utrecht: 

 • Concentratieproblemen
 • Verandering gemoedstoestand
 • Leerproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Verlies van zelfvertrouwen
 • Verlaagd zelfbeeld
 • Snel in conflict raken
 • Gezondheidsklachten
 • Spijbelen
 • Schooluitval
 • Zelfdestructie
 • Alcohol / drugsgebruik
 • Problemen met relaties
 • Crimineel gedrag

Een aantal verzekeraars erkennen de preventieve werking van KIES en hebben het daarom in hun aanvullende pakket opgenomen. Check snel uw eigen polis voor de hoogte van de tegemoetkoming.

KIES voor het Kind

Scheidingen komen steeds vaker voor en toch is het voor het kind wat het aangaat zeker niet gewoon. Het geeft veel persoonlijk verdriet. Er met anderen over praten is vaak moeilijk en de loyaliteit naar beide ouders erg groot. Erma van Dijk is een gecertificeerd KIES-coach. Zij wil deze kinderen en hun ouders ondersteunen op de volgende manieren. 

KIESclub een spel- en praatprogramma  voor lotgenoten

Een spel- en praatprogramma zoals KIES ondersteunt kinderen bij de ervaringen en problemen die rondom een (echt)scheiding spelen en die veel invloed kunnen hebben op de sociale veiligheid en ontwikkeling van het kind.  Wanneer de scheiding minimaal een half jaar geleden is, kunnen kinderen van drie tot zeventien jaar meedoen aan een programma, om samen te praten over wat de gevolgen van de scheiding voor hen inhoudt. Acht weken komen de kinderen één uur in de week bij elkaar. Vooraf en achteraf is er een oudergesprek. Er wordt in principe gewerkt rondom thema’s en met allerlei werkvormen zoals verhalen, spelletjes, werkbladen, situaties uitbeelden en stellingen. Kinderen en ouders bepalen hun eigen doelen, de coach sluit aan bij wat er nodig is om verder te komen. 

KIESclub Mini: voor 3 tot 7 jarigen.

KIEScub Midi: voor 7 tot 11 jarigen.

KIESclub Maxi: voor 11 tot 17 jarigen.

Ouders melden hun kinderen aan, met minimaal vier aanmeldingen wordt een nieuwe KIESclub ingepland.

  

KIES-omgangsbegeleiding; begeleiding op het moment van scheiden

Deelname aan KIES-omgangsbegeleiding geeft kinderen de mogelijkheid om het proces wat ze meemaken als hun ouders net hebben besloten om te gaan scheiden, beter te doorlopen. Op deze wijze kunnen ze een begin maken met het verwerken van de scheiding en kunnen problemen voorkomen worden. In vier bijeenkomsten leren kinderen hun eerste gevoelens, vragen en zorgen over de scheiding van hun ouders te vertellen. De bevindingen kunnen een basis zijn voor het opstellen van de omgangsregeling in een ouderschapsplan. KIES-omgangsbegeleiding wordt gegeven in samenwerking met scheidingspraktijken van advocaten, mediators, en andere scheidingsbemiddelaars.

KIES voor mij; een individueel begeleidingsprogramma

Een intensief, individueel programma voor kinderen en hun ouders. Het programma wordt op maat gemaakt voor de situatie waarin ouders en hun kind(eren) zich bevinden. Ouders kunnen zelf kiezen voor deze aanpak, maar dit programma kan ook opgelegd worden door een rechter, wanneer er sprake is van een vechtscheiding. Meestal komen alle kinderen van het gezin samen naar de bijeenkomsten.

 

Praktische zaken

Tarief KIES club:                                € 300,00 per kind, excl. BTW

Duur:                                                8 kindcontacturen, vooraf en achteraf 1 uur ouderavond                                                

Tarief KIES omgangsbegeleiding:    € 260,00 per kind, excl. BTW

Duur:                                               4 kindcontacturen, 1 uur oudergesprek

 

Tarief KIES individueel:                    € 750,00 per gezin, excl. BTW

Duur:                                              8 kindcontacturen, vooraf intakegesprek, een tussenevaluatie en een eindevaluatie met ouders